Besiktningsmannen FAQ

Vanliga frågor om tjänsten

Här nedanför hittar du svar på vanliga frågor som du kan tänkas ha om tjänsten samt om överlåtelsebesiktning som sådan.

Är en förfrågan bindande?

En förfrågan genom formuläret är icke-bindande, du kan alltså ta emot offerter utan att behöva känna dig tvingad att sluta avtal med någon av dem om du känner att ingen av dem kan erbjuda dig ett attraktivt pris.

Vilka kommer att få ta del av mina uppgifter?

Alla besiktningsföretag som är anslutna till tjänsten och som erbjuder besiktningar i den stad där du efterfrågar. Notera att besiktningsföretagen inte behöver vara etablerade just i din stad, det räcker med att de har angett att de erbjuder sina tjänster i din stad. De räknar givetvis in eventuella transportkostnader för dem för att ta sig till din stad i offerten. Därför kommer du oftast se att de billigast offerten kommer från besiktningsföretag som faktiskt är etablerade i din stad eller kommun.

Vilka är de vanligaste städerna?

De vanligaste städerna för en överlåtelsebesiktning är förklarligt nog: Stockholm, Göteborg & Malmö, i storleksordning utefter befolkningsmängden med andra ord. Tjänsten täcker dock in hela Sverige och du kan använda tjänsten oavsett var i Sverige du vill ha en förhandsbesiktning genomförd.

Kan jag använda tjänsten för en lägenhetsbesiktning?

Du kan givetvis använda tjänsten för att göra en överlåtelsebesiktning för en lägenhet oavsett om du är säljare eller köpare.

Problem i våtrum som tvättstuga eller badrum är vanligt förekommande och är svårt att upptäcka själv.

Ska du köpa en lägenhet i en äldre byggnad rekommenderar vi dig starkt att se till att en radonmätning (korttidsmätning i 1 vecka) ingår i besiktningen, radon är nämligen vanligt förekommande i äldre byggnader, är en hälsorisk som är viktig att känna till innan ett köp.

Hur lång tid tar en överlåtelsebesiktning?

Det praktiska arbetet på plats brukar ta cirka 2 – 4 timmar för en normalstor bostad. Det mesta pappersarbete genomförs under tiden inspektionen pågår där besiktningsmannen använder sig av en checklista och mer ingående kommentarer när något upptäcks.

Ska jag vara med under besiktningen?

Du bör vara på plats under besiktningen, det betyder dock inte att du ska följa varje steg personen tar, det räcker med att du är på plats så att han/hon kan påkalla dig för att visa på brister som upptäcks. Det är alltid bättre att se detta direkt på plats än att läsa utlåtandet senare.

Vanliga frågor om överlåtelsebesiktningar

Här nedanför hittar du svar på vanliga frågor om en överlåtelsebesiktning, olika förkortningar som används i branschen och mera.
 

Vad är en villabesiktning?

Det är en besiktning för en villa eller ett hus (refereras även till som husbesiktning), detta behöver alltså inte vara i anslutning till en överlåtelse av villan, utan kan beställas om man vill veta skicket på sin villa för att veta om man borde åtgärda några eventuella skador.

Vad är en lägenhetsbesiktning?

Besiktning som genomförs av en lägenhet, kan beställas både för bostadsrätter och hyresrätter. Om det gäller för hyresrätter så är det givetvis hyresföretaget som står för kostnaden då du inte äger bostaden och intresset av att upptäcka skador och problem ligger hos hyresföretaget. För bostadsrätter så beställs denna tjänst framför allt innan man skall köpa en lägenhet.

Vad säger undersökningsplikten?

I jordabalk (1970:994) 4 kap. 19§ anges vad som gäller vid fel i fastigheter vid köp. Lagen riktar in sig till köparen och anger att skyldigheten ligger hos köparen att hitta.

Köparens skyldigheter

Köparens skyldigheter gäller för skick/problem/fel som kan upptäckas genom syn, lukt och hörsel . En besiktningsman ökar alltså dina chanser att hitta fel. Det är dock praxis att om din besiktningsman inte hittar ett fel som denne borde ha gjort vid en besiktning så är det ändå du som köpares skyldighet.

Säljarens skyldigheter

Det enda som säljaren ansvarar för är ”dolda fel” som inte har framkommit, säljaren har dock ingen direkt upplysningsplikt men får samtidigt inte dölja fel eller medvetet inte berätta om felaktigheter som denne borde ha insett eller kändes vid.

Vad menas med en auktoriserad besiktningsman?

Det är en besiktningsman som uppfyller kraven utställda av SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och därmed får titulera sig som ”auktoriserad”

De krav som ställs är att personen har en godkänd byggteknisk utbildning och även genomgå SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning. Utefter det blir personen granskad av SBRs antagningsutskott. Det sista kravet är att personen har någon form av ansvarsförsäkring som träder in vid eventuella juridiska tvister.