5 ST GRATIS OFFERTER

Överlåtelsebesiktning i din stad. Offerter via e-post & telefon
Vår tjänst täcker in hela Sverige från Norr till Söder
5 st offerter från auktoriserade besiktningsmän
Mottag besiktningsofferter via e-post eller telefon
 • Jag fick tag på en besiktningsman genom överlåtelsebesiktning.net när jag skulle köpa min första lägenhet, han hittade en del som behövde åtgärdas vilket gjorde att jag kunde förhandla ned priset på lägenheten. Kanon!

  Patrik från Stockholm

  Patrik från Stockholm

 • Jag och min man tog hjälp av denna tjänst när vi köpte vår sommarstuga.
  Vi fick 5 st bra offerter där vi valde oss för den billigaste besiktningsmannen med lyckat resultat!

  Ulrika Göteborg

  Ulrika från Göteborg

 • Hittade en väldigt pålitlig besiktningsman som hjälpte mig att avgöra skicket på mitt fritidshus innan det skulle säljas. Jag åtgärdade allting och kunde i slutändan begära ett högre pris för huset.

  Bosse från Östersund

  Bosse från Östersund

Så här går det till: Steg för steg

Välkommen till överlåtelsebesiktning.net, här hittar du besiktningsmän från hela Sverige som kan utföra en överlåtelsebesiktning till dig.

Fyll i dina uppgifter

Fyll i de uppgifter som efterfrågas i formuläret ovan som besiktningsmannen kan skapa en offert utifrån.

Klicka "Skicka"

Klicka på ”Skicka” för att skicka in dina uppgifter och underlag.

Förfrågan mottages

När du ser detta meddelande ”meddelande” så har du skickat in formuläret och vi har mottagit det utan några problem.

Ta emot offerter

Nu behöver du bara vänta till det att besiktningsmännen svarar dig. Vardagar: Cirka 8 timmar.
Helgdagar: Cirka 24 timmar.

Du kommer att få max 5 st offerter som du kommer få välja på. Om du inte anser att någon kan erbjuda ett bra pris så behöver du inte anlita någon då tjänsten inte är bindande.

Välj besiktningsman

Granska alla offerter och välj den besiktningsman som ger dig det bästa prisförslaget.

Vi har besiktningsmän från hela Sverige anslutna till tjänsten, oavsett var du bor så kommer du att få offerter från de besiktningsmän i din kommun eller grannkommun.

Boka tid

Boka tid när du vill att överlåtelsebesiktningen skall genomföras.

Du behöver nödvändigtvis inte vara hemma när besiktningen genomförs men det kan vara bra om du är det ändå för att få protokollet förklarat mer ingående för dig.

Efter detta är det klart!

Besiktningsmannen FAQ

Vanliga frågor om tjänsten

Här nedanför hittar du svar på vanliga frågor som du kan tänkas ha om tjänsten samt om överlåtelsebesiktning som sådan.

Är en förfrågan bindande?

En förfrågan genom formuläret är icke-bindande, du kan alltså ta emot offerter utan att behöva känna dig tvingad att sluta avtal med någon av dem om du känner att ingen av dem kan erbjuda dig ett attraktivt pris.

Vilka kommer att få ta del av mina uppgifter?

Alla besiktningsföretag som är anslutna till tjänsten och som erbjuder besiktningar i den stad där du efterfrågar. Notera att besiktningsföretagen inte behöver vara etablerade just i din stad, det räcker med att de har angett att de erbjuder sina tjänster i din stad. De räknar givetvis in eventuella transportkostnader för dem för att ta sig till din stad i offerten. Därför kommer du oftast se att de billigast offerten kommer från besiktningsföretag som faktiskt är etablerade i din stad eller kommun.

Vilka är de vanligaste städerna?

De vanligaste städerna för en överlåtelsebesiktning är förklarligt nog: Stockholm, Göteborg & Malmö, i storleksordning utefter befolkningsmängden med andra ord. Tjänsten täcker dock in hela Sverige och du kan använda tjänsten oavsett var i Sverige du vill ha en förhandsbesiktning genomförd.

Kan jag använda tjänsten för en lägenhetsbesiktning?

Du kan givetvis använda tjänsten för att göra en överlåtelsebesiktning för en lägenhet oavsett om du är säljare eller köpare.

Problem i våtrum som tvättstuga eller badrum är vanligt förekommande och är svårt att upptäcka själv.

Ska du köpa en lägenhet i en äldre byggnad rekommenderar vi dig starkt att se till att en radonmätning (korttidsmätning i 1 vecka) ingår i besiktningen, radon är nämligen vanligt förekommande i äldre byggnader, är en hälsorisk som är viktig att känna till innan ett köp.

Hur lång tid tar en överlåtelsebesiktning?

Det praktiska arbetet på plats brukar ta cirka 2 – 4 timmar för en normalstor bostad. Det mesta pappersarbete genomförs under tiden inspektionen pågår där besiktningsmannen använder sig av en checklista och mer ingående kommentarer när något upptäcks.

Ska jag vara med under besiktningen?

Du bör vara på plats under besiktningen, det betyder dock inte att du ska följa varje steg personen tar, det räcker med att du är på plats så att han/hon kan påkalla dig för att visa på brister som upptäcks. Det är alltid bättre att se detta direkt på plats än att läsa utlåtandet senare.

Vanliga frågor om överlåtelsebesiktningar

Här nedanför hittar du svar på vanliga frågor om en överlåtelsebesiktning, olika förkortningar som används i branschen och mera.
 

Vad är en villabesiktning?

Det är en besiktning för en villa eller ett hus (refereras även till som husbesiktning), detta behöver alltså inte vara i anslutning till en överlåtelse av villan, utan kan beställas om man vill veta skicket på sin villa för att veta om man borde åtgärda några eventuella skador.

Vad är en lägenhetsbesiktning?

Besiktning som genomförs av en lägenhet, kan beställas både för bostadsrätter och hyresrätter. Om det gäller för hyresrätter så är det givetvis hyresföretaget som står för kostnaden då du inte äger bostaden och intresset av att upptäcka skador och problem ligger hos hyresföretaget. För bostadsrätter så beställs denna tjänst framför allt innan man skall köpa en lägenhet.

Vad säger undersökningsplikten?

I jordabalk (1970:994) 4 kap. 19§ anges vad som gäller vid fel i fastigheter vid köp. Lagen riktar in sig till köparen och anger att skyldigheten ligger hos köparen att hitta.

Köparens skyldigheter

Köparens skyldigheter gäller för skick/problem/fel som kan upptäckas genom syn, lukt och hörsel . En besiktningsman ökar alltså dina chanser att hitta fel. Det är dock praxis att om din besiktningsman inte hittar ett fel som denne borde ha gjort vid en besiktning så är det ändå du som köpares skyldighet.

Säljarens skyldigheter

Det enda som säljaren ansvarar för är ”dolda fel” som inte har framkommit, säljaren har dock ingen direkt upplysningsplikt men får samtidigt inte dölja fel eller medvetet inte berätta om felaktigheter som denne borde ha insett eller kändes vid.

Vad menas med en auktoriserad besiktningsman?

Det är en besiktningsman som uppfyller kraven utställda av SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) och därmed får titulera sig som ”auktoriserad”

De krav som ställs är att personen har en godkänd byggteknisk utbildning och även genomgå SBRs grundkurs för överlåtelsebesiktning. Utefter det blir personen granskad av SBRs antagningsutskott. Det sista kravet är att personen har någon form av ansvarsförsäkring som träder in vid eventuella juridiska tvister.

Överlåtelsebesiktning pris

Nedanför hittar ni ungefärliga priser för en överlåtelsebesiktning samt vad som brukar ingå. OBS! detta är endast uppskattade priser och det ger dig endast en indikation på vad det brukar kosta, vill du ha en exakt offert använd formuläret ovan.

En överlåtelsebesiktning kostar ca: 2500 – 6500 kr och uppåt. Det varierar från län till län beroende på hur stor konkurrensen är samt vilka moment som skall ingå i besiktningen.

Besiktning Standard

2500 KrCirka ~

 • Tak
 • Fasad
 • Andra synliga ytor
 • Intill liggande mark
 • Uttalande om byggnadens skick

Besiktning Åtgärder

6500 KrCirka ~

 • Standard & Genomgående
 • Åtgärdsplan för fel och skador
 • Åtgärder för risker
 • Kostnad för åtgärder
 • Energieffektivitet

Enklaste sättet att boka en överlåtelsebesiktning

Tjänsten är helt skapad för användaren, för att ni skall få ett sådant bra pris som möjligt på er besiktning.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning av en villa eller en lägenhet är en besiktning som genomförs innan man genomför ett köp för att få reda på om huset eller lägenheten har några skador eller angrepp som medför kommande kostnader för köparen i form av renovering eller andra förbättringar.

Det är köparens undersökningsplikt att ta reda på vilken standard fastigheten har.

En sådan här besiktning ska genomföras av en besiktningsman som har den rätta utbildningen och erfarenheten av fastigheter.

Många tror att det räcker med att man kollar igenom de viktigaste områdena själv av en fastighet för att kvalitetssäkra den innan man köper, men så är inte fallet och många tror att bara för att man inte ser några skador så kan det ju inte vara några skador på fastigheten men så är inte fallet, mögel och andra angrepp på trä börjar innan de i själva verket blir synligt.

En besiktningsman har många olika verktyg som han eller hon använder sig utav de har bland annat ofta med sig fuktmätare som de kan mäta fukten i trä med och på det viset avgöra i ett tidigt skede om det finns risk för mögel eller om det rent utav redan finns mögel bara det att det inte har blivit synligt än.

Ytterligare information på bloggen

Läs vår blogg för att få mer information om skador och problem som upptäcks när man genom för en byggnadsbesiktning

Vill du se alla inlägg?Till bloggen