Radonmätning – Har din bostad en farlig mängd radon?

Radonmätning – Har din bostad en farlig mängd radon?

En radonmätning förs för att undersöka hur mycket radon som finns i fastigheten, undersökningen syftar till att avgöra om det är en skadlig mängd radon eller inte.

Vad är radon?

Radon bildas av sönderfallet radium och är en radioaktiv ädelgas, när radonet bildas vid sönderfallning av radium så sprids det lätt och tar sig enkelt till intill liggande byggnader och fastigheter. Det är ofta uran eller radiumhaltig berggrund som ger upphov till radonen. Gasen radon avger en skadlig strålning som vi människor andas in, den hamnar sedan i lungorna där den kan ge upphov till cancer eller andra åkommor.

Anlita en besiktningsman för att göra en radonmätning här.

Hur mäter man radon?

Du mäter radon med hjälp av en radonmätare (till vänster), en radonmätare är en liten dosa som placeras i fastigheten, man placerar ofta ut flera stycken för att få sig en bättre uppfattning om det egentliga värdet i hela fastigheten och inte bara i ett rum.

Radondosorna ska ligga utlagda i cirka 2 månader.

En radonmätning får inte överstiga 200 Bq per kubikmeter, om den gör det så klassas det som en skadlig halt av radon. Du bör genast sanera din fastighet om den överstiger den gränsen, var inte orolig, det finns nämligen ett radonbidrag som du kan söka för att få finansiell hjälp med saneringen, här kan du söka efter radonbidrag.  Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt ska din hyresvärd alternativt din bostadsrättsförening stå för kostnaderna kring mätning samt sanering av radon. Praxis på detta kan du läsa i denna dom: https://lagen.nu/dom/mod/2011:12

Relevanta länkar: http://sv.wikipedia.org/wiki/Radon

 

Guide PDF:

Guide

Guide

Radonguide

Radon